Lumilipad

Ang pangangarap ng mga langaw, nagsasaad ng sakit at nakakahawang sakit. Gayundin ang mga kaaway ay nakapaligid sa iyo. Sa isang kabataang babae ang pangarap na ito ay makabuluhan ng kalungkutan. Kung pumapatay o nagpapatay ng lilipad, ibabalik niya ang kanyang sarili sa pagmamahal ng kanyang inilaan sa pamamagitan ng kanyang talino sa paglikha.