Cistern

Ang panaginip ng isang balon, ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib na lumabag sa mga kasiyahan at karapatan ng iyong mga kaibigan. Upang maglabas mula sa isa, inihula na palakihin mo ang iyong oras ng pag-asa at kasiyahan sa isang paraan na maaaring tatanungin ayon sa pagmamay-ari. Upang makita ang isang walang laman, inihula ang naghihintay na pagbabago mula sa kaligayahan sa kalungkutan.