…Ang pangangarap ng mga perlas, ay isang tagapag-una ng mabuting negosyo at kalakalan at mga gawain sa kalikasan ng lipunan. Kung pinangarap ng isang kabataang babae na ang kanyang kasintahan ay nagpapadala ng kanyang mga regalo ng perlas, talaga siyang magiging masuwerte, dahil magkakaroon ng mga okasyon ng kasiyahan at kasiyahan para sa kanya, bukod sa isang mapagmahal at tapat na nasasamahan na wala sa mga nagseselos na mga hilig na napakapinsala sa kapayapaan ng mga mahilig. Kung siya ay nawala o masira ang kanyang mga perlas, siya ay magdurusa ng hindi mailalarawan na kalungkutan at kalungkutan sa pamamagitan ng pag-aalsa o hindi pagkakaunawaan. Upang makita ang kanyang sarili na humahanga sa kanila, magnanasa siya at magsisikap para sa pag-ibig o pag-aari na may kadalisayan ng layunin….