Karahasan

Ang pangangarap na ang sinumang tao ay karahasan mo, ay nagpapahiwatig na ikaw ay malulampasan ng mga kaaway. Kung gumawa ka ng karahasan ng ibang tao, mawawalan ka ng kapalaran at pabor sa pamamagitan ng iyong naiintindihan na paraan ng pagsasagawa ng iyong mga gawain.