Encyclopedia

Pangarap na makita o maghanap sa pamamagitan ng mga ensiklopedia, inilalarawan na makakatipid ka ng kakayahang pampanitikan sa pagkawala ng kasaganaan at ginhawa.