Hagdan

Ang pangangarap ng isang hagdan ay itataas para sa iyo upang umakyat sa ilang taas, ang iyong mga kwalipikado at nakakainis na kwalipikasyon ay magpapalaki sa iyo sa pagiging prominente sa mga gawain sa negosyo. Upang umakyat ng isang hagdan, ay nangangahulugang kasaganaan at hindi nakasulat na kaligayahan. Upang mahulog mula sa isa, nagsasaad ng kawalang-interes at hindi matagumpay na mga transaksyon sa negosyante, at sumabog ang mga pananim sa magsasaka. Upang makita ang isang sirang hagdan, ang kabiguan ng betokens sa bawat pagkakataon. Ang pagbaba ng isang hagdan, ay pagkabigo sa negosyo, at hindi nabigyan ng mga hangarin. Upang makatakas mula sa pagkabihag, o pagkakulong, sa pamamagitan ng isang hagdan, ikaw ay magiging matagumpay, kahit na maraming mga mapanganib na landas ang maaaring mamagitan. Upang lumaki ang pagkahilo habang umakyat ka ng isang hagdan, ay nagpapahiwatig na hindi ka magsuot ng mga bagong parangal na seryoso. Ikaw ay malamang na maging mapagmataas at domineering sa iyong bagong nakuha na posisyon. Tingnan ang Bundok, Pag-akyat, o Pagbagsak.