Kanser

Upang magkaroon ng matagumpay na pagtrato sa isang panaginip, nagpapahiwatig ng isang biglaang pagtaas mula sa malubhang kahirapan hanggang sa mayayamang paligid. Ang pangangarap ng isang cancer, ay nangangahulugan ng sakit ng ilang malapit sa iyo, at nag-away sa mga mahal mo. Ang mga depresyon ay maaaring sumunod sa taong may kinalaman sa pangarap na ito. Ang pangangarap ng isang kanser, ay inihula ang kalungkutan sa pinakamasamang yugto nito. Ang pag-ibig ay lutasin ang sarili sa malamig na pormalidad, at ang negosyo ay magiging nababahala at walang pakinabang.