Pag-antala

Upang maantala sa isang panaginip, binabalaan ka ng pag-iisip ng mga kaaway upang maiwasan ang iyong pag-unlad.