Oven

Para sa isang babaeng nangangarap na ang kanyang baking oven ay pulang mainit, nangangahulugan na mamahalin siya ng kanyang sariling pamilya at mga kaibigan, para sa kanyang matamis at hindi makasariling kalikasan. Kung siya ay naghurno, pansamantalang mga pagkabigo ang naghihintay sa kanya. Kung ang oven ay nasira, siya ay daranas ng maraming mga pagkagulo mula sa mga bata at tagapaglingkod.