Takip

Para sa isang babaeng nangangarap na makakita ng isang takip, ianyayahan siyang makilahok sa ilang kasiyahan. Para sa isang batang babae na nangangarap na nakikita niya ang kanyang kasintahan na may takip, ay nagpapahiwatig na siya ay mapang-akit at mahiyain sa kanyang harapan. Upang makita ang takip ng isang bilangguan, nagpapahiwatig na ang iyong tapang ay nabigo ka sa oras ng panganib. Upang makita ang takip ng minero, magmana ka ng isang malaking kakayahan.