Brush

Ang pangangarap ng paggamit ng isang hair-brush, ay nagpapahiwatig na magdurusa ka sa iyong maling pamamahala. Upang makita ang mga lumang brushes ng buhok, nagsasaad ng sakit at kalusugan ng karamdaman. Upang makita ang mga brushes ng damit, nagpapahiwatig ng isang mabibigat na gawain ay nakabinbin sa iyo. Kung abala ka sa pagsisipilyo ng iyong damit, sa lalong madaling panahon makakatanggap ka ng reimbursement para sa matrabaho na trabaho. Upang makita ang iba’t ibang mga brushes, inihula ang iba’t ibang linya ng trabaho, ngunit bukod pa, sa halip ay nakalulugod at nagbabayad.