Creek

Ang pangangarap ng isang sapa, nagsasaad ng mga bagong karanasan at maikling paglalakbay. Kung ito ay umaapaw, magkakaroon ka ng matalim na problema, ngunit sa maikling panahon. Kung matuyo ito, ang pagkabigo ay madarama mo, at makakakita ka ng isa pang makuha ang mga bagay na nais mong ma-secure.