Chandelier

Ang panaginip ng isang chandelier, ay naglalarawan na hindi binuksan-para sa tagumpay ay gagawing posible para sa iyo na masiyahan sa kasiyahan at luho sa iyong caprice. Upang makita ang isang nasira o hindi napapanatiling isa, nagpapahiwatig na ang kapus-palad na haka-haka ay magpapabagabag sa iyong tila malaking kapalaran. Upang makita ang ilaw sa isang paglabas, inihahula na ang sakit at pagkabalisa ay magbibigay ng isang promising hinaharap.