Pier

Upang manindigan sa isang pier sa iyong panaginip, nagpapahiwatig na ikaw ay matapang sa iyong labanan para sa pagkilala sa kaharian ng kaunlaran, at ikaw ay tatanggapin sa pinakamataas na mga post ng karangalan. Kung nagsusumikap kang maabot ang isang pier at mabibigo, mawawala sa iyo ang pagkakaiba sa iyong pinaka-coveted.