Pagputol

Ordinaryong pagputol ng mga paa, nagpapahiwatig ng mga maliliit na tanggapan na nawala | ang pagkawala ng buong binti o braso, hindi pangkaraniwang pagkalumbay sa kalakalan. Sa mga seamen, bagyo at pagkawala ng pag-aari. Ang mga taong nagpapasakit ay dapat na binigyan ng babala sa pagbabantay pagkatapos ng panaginip na ito.