Uwak

Pangarap na makita ang isang uwak, betokens kasawian at kalungkutan. Upang marinig ang mga uwak na cawing, maiimpluwensyahan ka ng iba na gumawa ng isang masamang pagtatapon ng ari-arian. Sa isang binata, ipinapahiwatig nito ang kanyang pagsuko sa mga wile ng pagdidisenyo ng mga kababaihan. Tingnan ang Raven.