Pastry

Ang pangangarap ng pastry, ay nagpapahiwatig na malilinlang ka ng ilang taong masining. Upang kainin ito, nagpapahiwatig ng taos-pusong pagkakaibigan. Kung pinangarap ng isang kabataang babae na niluluto niya ito, mabibigo niyang linlangin ang iba tungkol sa kanyang tunay na hangarin. Tingnan ang mga Pie.