Kailangan

Ang pangangarap na ikaw ay nangangailangan, ay nagpapahiwatig na ikaw ay mag-isip ng hindi kanais-nais at nakababahalang balita ng mga wala sa mga kaibigan ay magpapahirap sa iyo. Upang makita ang iba na nangangailangan, inihula na ang mga kapus-palad na gawain ay makakaapekto sa iyong sarili sa iba.