Hissing

Ang panaginip ng mga nanliligaw sa mga tao, ay isang kakilala na hindi ka masisiyahan sa kabila ng pagtitiis sa nakakapanghina na paggamot na ipinakita sa iyo habang kasama ng mga bagong kakilala. Kung sisingilin ka nila, babantaan ka sa pagkawala ng isang kaibigan.