Patanong

Pangarap ng isang pagtatanong, inihula na ikaw ay mapalad sa iyong pakikipagkaibigan.