Bumoto

Kung nangangarap kang maghain ng isang boto sa anumang panukala, ikaw ay mapapahamak sa isang kaguluhan na makakaapekto sa iyong komunidad. Upang bumoto ng panloloko, inihula na ang iyong kawalang-katapatan ay magtagumpay sa iyong mas mahusay na mga hilig.