Tore

Ang pangangarap na makakita ng isang tore, ay nagpapahiwatig na nais mong makamit ang mataas na kataasan. Kung umakyat ka ng isa, magtatagumpay ka sa iyong kagustuhan, ngunit kung ang tower ay gumuho habang bumababa ka, mabibigo ka sa pagkabigo. Tingnan ang Ladder.