Asylum

Ang pangangarap ng isang asylum, ay nagpapahiwatig ng sakit at hindi kapani-paniwala na pakikitungo, na hindi maaaring madaig nang walang mahusay na pakikibaka sa kaisipan.