Coach

Ang pangangarap ng pagsakay sa isang coach, ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagkalugi at pagkalungkot sa negosyo. Ang pagmamaneho ay nagpapahiwatig ng pag-alis o mga pagbabago sa negosyo.