Chalice

Ang pangangarap ng isang chalice, ay nagpapahiwatig ng kasiyahan ay makukuha mo sa kalungkutan ng iba. Upang masira ang isa ay inihula ang iyong pagkabigo upang makakuha ng kapangyarihan sa ilang kaibigan.