Mouse

Para sa isang babaeng nangangarap ng isang mouse, ipinapahiwatig na magkakaroon siya ng isang kaaway na magagalit sa kanya sa pamamagitan ng likhang-sining at pagtataksil.