Bridle Bits

Upang makita ang mga bantay ng tulay sa iyong mga pangarap, inihula na ikaw ay magbagsak at magtagumpay sa anumang hadlang na tutol sa iyong pagsulong o kaligayahan. Kung sila ay masira o masira magulat ka sa paggawa ng mga konsesyon sa mga kaaway,