Trowel

Ang pangangarap ng isang kulon, nagpapahiwatig na makakaranas ka ng reaksyon sa hindi kanais-nais na negosyo, at mawawalan ng kahirapan. Upang makita ang isang kalawang o sira, hindi maiiwasang sakit na swerte ay mabilis na papalapit sa iyo.