Gutter

Ang pangangarap ng isang gatter, ay isang palatandaan ng pagkasira. Ikaw ang magiging sanhi ng kalungkutan sa iba. Upang makahanap ng mga artikulo ng halaga sa isang kanal, ang iyong karapatan sa ilang mga pag-aari ay tatanungin.