Tubig Lily

Ang pangangarap ng isang liryo ng tubig, o upang makita ang mga ito ay lumalaki, ay inihula na magkakaroon ng isang malapit na pagsisimula ng kasaganaan at kalungkutan o kalungkutan.