Harlot

Ang pangangarap na makasama sa isang patutot, nagsasaad ng hindi napiling mga kasiyahan at problema sa iyong mga lipunang panlipunan, at ang negosyo ay magdurusa ng pagkalungkot. Kung magpakasal ka sa isa, ang buhay ay babantaan ng isang kaaway.