Quartette

Ang pangangarap ng isang kuwarts, at ikaw ay naglalaro o umaawit, nagsasaad ng kanais-nais na mga pakikipag-ugnay, mga kasama sa buong loob, at magandang panahon. Upang makita o marinig ang isang kuwarts, hinuhulaan na nais mong magkaroon ng isang bagay na higit sa iyo.