Plato ng Copper

Ang plato ng tanso na nakikita sa isang panaginip, ay isang babala sa hindi pagkakaunawaan na mga pananaw na nagdudulot ng kalungkutan sa pagitan ng mga miyembro ng parehong sambahayan.