Locket

Kung pinangarap ng isang kabataang babae na ang kanyang kasintahan ay naglalagay ng isang locket sa paligid ng kanyang leeg, siya ay magiging tatanggap ng maraming magagandang handog, at malapit nang mapangasawa, at ang mga magagandang anak ay magpaparangal sa kanyang buhay. Kung siya ay dapat mawalan ng isang locket, ang kamatayan ay magtatapon ng kalungkutan sa kanyang buhay. Kung ang isang kasintahan ay nangangarap na ibalik ng kanyang kasintahan ang kanyang locket, haharapin niya ang mga nakalulungkot na isyu. Ang babaeng minahal niya ay mag-aalala sa kanya at gagawa ng sarili sa isang hindi masamang paraan patungo sa kanya. Kung ang isang babae ay nangangarap na masira niya ang isang locket, magkakaroon siya ng isang mababago at hindi matatag na asawa, na hindi magugustuhan ng pagiging matatag sa anumang anyo, maging negosyo o pagmamahal,