Tulong

Ang pagbibigay ng tulong sa sinuman sa isang panaginip, inihula na mapapaboran ka sa iyong mga pagsisikap na tumaas sa mas mataas na posisyon. Kung may tutulong sa iyo, malugod kang nakatayo, at ang mga mapagmahal na kaibigan ay malapit sa iyo.