Nakatira

Pangarap na hindi mo mahahanap ang iyong tirahan, ikaw ay mawawalan ng pananampalataya sa integridad ng iba. Kung wala kang nakatira sa iyong mga pangarap, hindi ka mapalad sa iyong mga gawain, at mawawala sa pamamagitan ng haka-haka. Upang mabago ang iyong tirahan, nagpapahiwatig ng mga nagmadaling balita at ang mabilis na mga paglalakbay ay gagawin mo. Para sa isang batang babae Na nangangarap na iniwan niya ang kanyang tahanan, ay makabuluhan ng paninirang-puri at kasinungalingan na ginawa laban sa kanya. Tingnan ang Bahay.