Churning

Pangarap ng churning, magkakaroon ka ng mga mahirap na gawain na itinakda sa iyo, ngunit sa pamamagitan ng sipag at industriya ay magagawa mo ang mga ito at maging masagana. Sa magsasaka, nangangahulugan ito ng kita mula sa isang ani na marami | sa isang kabataang babae, nangangahulugan ito ng isang matibay at masiglang asawa.