Araw

Ang panaginip na makita ang isang maliwanag, nagniningning na pagsikat ng araw, ay inihula ang mga masasayang kaganapan at kasaganaan, na nagbibigay ng mga kasiya-siyang pangako. Upang makita ang araw sa takdang araw, ipinapahiwatig ang kapanahunan ng mga ambisyon at senyas na walang katibayan na kasiyahan. Upang makita ang paglubog ng araw, ay nakikilala ang mga kagalakan at yaman na dumaan sa kanilang zenith, at binabalaan ka na alagaan ang iyong mga interes sa nabagong pagbabantay. Isang araw na lumiliyab sa mga ulap, nagpapahiwatig na ang mga problema at kahirapan ay nawawala sa iyo, at ang kasaganaan ay papalapit sa iyo. Kung ang araw ay lumilitaw na kakaiba, o sa isang liwalag, magkakaroon ng bagyo at mapanganib na mga oras, ngunit sa kalaunan ay mapapasa ito, iniiwan ang iyong negosyo at domestic na mga gawain sa mas mahusay na mga form kaysa sa dati.