Tagapayo

Ang pangangarap ng isang tagapayo, malamang na may nagmamay-ari ka sa iyong kakayahan, at karaniwang mas gusto mo ang iyong sariling paghuhusga sa iba. Maging bantayan sa pagpapatupad ng iyong mga ideya ng tama.