Sa itaas

Upang makita ang anumang nakabitin sa itaas mo, at malapit nang mahulog, nagpapahiwatig ng panganib | kung nahulog sa iyo ito ay maaaring pagkawasak o biglaang pagkabigo. Kung malapit ito, ngunit misses ka, ito ay isang palatandaan na magkakaroon ka ng isang makitid na pagtakas mula sa pagkawala ng pera, o iba pang mga kasawian na maaaring sundin. Kung ito ay ligtas na naayos sa itaas mo, upang hindi magpahiwatig ng panganib, mapapabuti ang iyong kondisyon pagkatapos ng pagbabanta sa pagkawala.