Pagpapatupad

Ang pangangarap ng mga pagpapatupad, ay nagpapahiwatig ng hindi kasiya-siyang paraan ng pagtupad ng ilang trabaho. Kung nasira ang mga ipinapatupad, babantaan ka sa kamatayan o malubhang sakit ng mga kamag-anak o kaibigan, o pagkabigo n sa negosyo.