At ang anghel ng Diyos ay nagsalita sa akin sa isang panaginip, na sinasabi, Jacob: at sinabi ko, Narito ako | ” ‘ –Gen. xxxi, 11.