Will

Ang pangangarap na ginagawa mo ang iyong kalooban, ay makabuluhan ng mga mahahalagang pagsubok at haka-haka. Para sa isang asawa o sinumang mag-isip na ang isang kalooban ay laban sa kanila, inilalarawan na magkakaroon sila ng mga pagtatalo at hindi maayos na paglilitis upang labanan sa ilang mga kaganapan sa lalong madaling panahon upang mag-transpire. Kung nabigo ka upang patunayan ang isang kalooban, nasa panganib ka ng masasamang paninirang-puri. Ang mawala sa isa ay kapus-palad para sa iyong negosyo. Upang sirain ang isa, binabalaan ka na malapit ka nang maging isang partido sa pagtataksil at panlilinlang.