Hyssop

Ang pangangarap ng hyssop, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng malubhang singil na ginusto laban sa iyo | at, kung babae, ang iyong reputasyon ay mapanganib.