Intemperance

Ang pangarap na maging hindi kasiya-siya sa paggamit ng iyong mga puwersang intelektuwal, hahanapin mo ang hangal na kaalaman na mabibigo na makinabang sa iyong sarili, at bigyan ng sakit at hindi kasiya-siya sa iyong mga kaibigan. Kung ikaw ay walang pag-ibig sa pag-ibig, o iba pang mga hilig, mag-aani ka ng sakit o pagkawala ng kapalaran at pagpapahalaga. Para sa isang batang babae na ganoong mangarap, mawawalan siya ng isang kasintahan at magkaroon ng sama ng loob ng mga malapit na kaibigan.