Music

Ang pangangarap ng pakikinig ng magkakasamang musika, napansin ang kasiyahan at kasaganaan. Ang mahinahong musika ay naghuhula ng mga problema sa hindi tapat na mga bata, at kalungkutan sa sambahayan.