Wild Man

Upang makita ang isang ligaw na tao sa iyong panaginip, ipinapahiwatig na ang mga kaaway ay hayagang tutulan ka sa iyong mga negosyo. Sa palagay mo ay isa kang naghuhula na ikaw ay hindi mapalad sa pagsunod sa iyong mga disenyo.