Bulok

Ang pangangarap ng pelus, naglalarawan ng matagumpay na negosyo. Kung suot mo ito, ang ilang pagkakaiba ay ibibigay sa iyo. Upang makita ang lumang pelus, nangangahulugang ang iyong kasaganaan ay magdusa mula sa iyong labis na pagmamataas. Kung pinangarap ng isang kabataang babae na nakasuot siya ng mga damit na pelus, ipinapahiwatig nito na magkakaroon siya ng parangal na iginawad sa kanya, at ang pagpili sa pagitan ng maraming mayayaman.