Mga Icicle

Upang makita ang mga icicle na nahuhulog mula sa mga puno, nagpapahiwatig na ang ilang natatanging kasawian, o gulo, ay mawawala sa lalong madaling panahon. Tingnan ang Ice.