Mga sahod

Ang mga sahod, kung natanggap sa mga panaginip, ay nagdudulot ng hindi magandang pagtingin sa mga taong nakikibahagi sa mga bagong negosyo. Upang magbayad ng sahod, nagpapahiwatig na ikaw ay malilito sa kawalan ng kasiyahan. Upang mabawasan ang iyong sahod, binabalaan ka ng hindi kaibigang interes na kinukuha laban sa iyo. Ang pagtaas ng sahod, nagmumungkahi ng hindi pangkaraniwang kita sa anumang pagsasagawa.